Alchymia tvorenia

Pri každom objave, ktorý sa mi podarí zdárne uskutočniť, s každou nadobudnutou znalosťou alebo s jedinečným zážitkom ma sprevádza veľká potreba zdeliť toto prežité. Podeliť sa o radosť a postrehy, a tiež priblížiť rôzne remeselné postupy. Tvorenie, to je ozajstná alchymia, kde každá jedna zložka prítomná pri procese výroby, či už je to kladivo, uhlie, človek, myšlienka alebo slovo, ovplyvňuje konečný tvar a najmä príbeh výrobku.

Parciálne zakalenie - hamon Oroshigane - výroba čepele


Oroshigane - výroba vlastnej ocele Výroba dreveného uhlia